Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

16:17
1348 628b 500
16:13
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
16:13
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viafreshpoison freshpoison

September 04 2017

18:11
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiblameyou iblameyou
18:11
9169 6744 500

parisi0n:

Charles H. Traub ‘Dolce Via’ | Italy in the 1980’s

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
18:08
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromplayinglove playinglove vianiiks niiks
18:01
Jeśli nie boję się śmierci, a jedynie bólu towarzyszącego umieraniu, to jest to już odwaga czy nadal tchórzostwo?
Reposted byCannonball Cannonball

July 17 2017

19:50
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
19:50
4662 4e96 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaiblameyou iblameyou

July 16 2017

06:54
Umrę Ci kiedyś, 
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Reposted bythatwasntadreamlaparisiennedziejekyeannerusalkadmiralendlessmemories2708duzedzieckoblackheartgirlmojanazawszezdzirfemaleversionofahustlaaksVictorialiespurplecornflowersheartshapedboxmaagdaaa
06:50
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viasomebunny somebunny
06:49
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viasomebunny somebunny
06:49

July 14 2017

15:40

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasomebunny somebunny
15:40
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
15:36
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
15:36
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBloodMoon BloodMoon
15:35
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaiblameyou iblameyou
15:34
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
15:30
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl