Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

23:41
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viasomebunny somebunny
23:41
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover

April 23 2017

11:38
3962 c0cc 500
Reposted fromallasha allasha viabeeth beeth
11:38
6377 4f60 500

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
11:37
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
11:37
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viabeeth beeth
11:27
2055 b157 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viabeeth beeth

April 17 2017

19:24

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
19:23
3938 60f3 500
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart vianiiks niiks
19:22
0325 6333

tamburina:

Mark Rothko, Untitled, 1969

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeeth beeth
19:22

April 12 2017

14:02
0833 cb9c 500

paintdeath:

The Girl On a Motocycle by Jack Cardiff 1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeeth beeth

April 04 2017

15:54
15:53
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viaiblameyou iblameyou
15:53
6363 2ddd 500

shesinacoma:

Alain Delon and Romy Schneider circa 1961

15:53
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viasomebunny somebunny
15:53
Ocal swoje marzenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
15:53
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viasomebunny somebunny
15:52
7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viatwice twice
15:52

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viajasnaa jasnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl