Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

20:21
2071 2f89 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
20:20
5423 d5a6 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny

March 27 2017

20:30
7077 61cb
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
20:29
20:29
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny

March 22 2017

21:41
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny

March 15 2017

20:30
Reposted fromNanaya Nanaya viasouxie souxie
20:29
2424 cf68 500

Gărâna Jazz Festival 20th Anniversary Edition Book by Alin Cinca

Reposted fromcuty cuty viasomebunny somebunny
14:02
4515 1445

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny

March 14 2017

15:23
9741 a24c 500
Reposted fromkimik kimik viatwice twice
15:22
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viasomebunny somebunny
15:22
8133 9be4

jcr

Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
15:21
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viasomebunny somebunny
15:21

March 13 2017

21:14
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiiks niiks
21:14
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viasomebunny somebunny
21:13
7049 25a0 500

crydaisy:

Lurkin

Reposted fromfuckblack fuckblack viasomebunny somebunny
21:13
21:13
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
21:13

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viaPartOfMe PartOfMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl