Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

15:53
Ocal swoje marzenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
15:53
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viasomebunny somebunny
15:52
7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viatwice twice
15:52

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viajasnaa jasnaa

April 03 2017

20:06
6639 7afe 500
Reposted bytoolongtulele
20:06
6640 bdc9 500

garadinervi:

Jean Widmer, L’enfant, sélection internationale jeau, losir, équipement, 1971, Centre de création industrielle

20:06
6641 d6fa 500

gloriaphoto:

© Gloria Rodríguez, Sevilla 2016
http://instagram.com/gloria_petite 

March 28 2017

20:24
Odpowiednia ilość wina smakuje jak miłość
Reposted bycoolstorybro23czekoladowysenHoHobalsam-dla-duszypromieniecieniamysteryblackcatniemocpasteloweKabaNewLifeBrewOfLonging
20:23
6800 de2e 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
20:23
3553 4bee
Reposted frommisza misza viathatwasntadream thatwasntadream
20:23
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viathatwasntadream thatwasntadream
20:21
2071 2f89 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
20:20
5423 d5a6 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny

March 27 2017

20:30
7077 61cb
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
20:29
20:29
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny

March 22 2017

21:41
4403 afe6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny

March 15 2017

20:30
Reposted fromNanaya Nanaya viasouxie souxie
20:29
2424 cf68 500

Gărâna Jazz Festival 20th Anniversary Edition Book by Alin Cinca

Reposted fromcuty cuty viasomebunny somebunny
14:02
4515 1445

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl