Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

15:30
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viasomebunny somebunny
15:28
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viasomebunny somebunny
15:27
3988 993b 500

fuckyeahbrutalism:

Infill Development, Munich, Germany, 1974

(Peter Lanz)

Reposted fromgubolev gubolev
15:26
15:25
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viasomebunny somebunny
14:54
…Zwalić by można się z nóg
Co rusz,
Co krok.
Co noc,
To szloch
I rozpacz.
Ale czy warto?
Może nie warto?
Chyba nie warto…
Raczej nie warto.
Nie, nie – nie warto.
Zginąć by można jak nic:
Do żył
Jest nóż.
Lub w dół
Na bruk
Z wysoka.
Ale czy warto?
Może nie warto?
Chyba nie warto…
Nie, nie – nie warto…
— Edward Stachura
Reposted byanorexianervosathefirstdropweakness
14:53
3985 461d 500

artist-munch:

Kiss by Edvard Munch
Size: 99x81 cm
Medium: oil on canvas

Reposted fromgubolev gubolev
14:51
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
14:51
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
14:50
0735 583e

egbudiwe:

Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
14:49
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaosiaka osiaka
14:46
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasomebunny somebunny
14:46
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
14:46
3295 5e0a
Reposted fromglasswicc glasswicc viasomebunny somebunny
14:45
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viasomebunny somebunny

July 06 2017

21:58

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viasomebunny somebunny
21:57
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
21:56
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny
21:54
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viasomebunny somebunny
21:54
9344 720c 500

elliotaldersin:

Mood all summer ‘17

Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl