Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2020

18:51
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno vianadelle nadelle
18:51
4421 63fc 500

useless-catalanfacts:

windows of Barcelona, collage by Andre Vicente Goncalves

Reposted fromerial erial vianadelle nadelle
Sponsored post
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
18:48
0476 eb8e 500
Le Petit Soldat (1963)
Reposted frompanimruk panimruk vianadelle nadelle
18:48
Jeśli nie zostawisz przeszłości za sobą, błędy, które popełniłeś, zeżrą cię żywcem.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianadelle nadelle
18:47
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle

January 27 2020

16:40
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viarisky risky
16:39
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
16:34
3609 06f7
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
16:28
16:26
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
16:26
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
16:25

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaiblameyou iblameyou
16:24
Reposted fromshakeme shakeme
16:23
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
16:23
6711 f5a0

July 12 2019

15:26
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
15:26
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka

July 09 2019

00:09
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
00:09
8217 094f 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasomebunny somebunny
00:08
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...