Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

06:50
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viasomebunny somebunny
06:49
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viasomebunny somebunny
Sponsored post
04:05
06:49

July 14 2017

15:40

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasomebunny somebunny
15:40
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
15:36
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
15:36
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBloodMoon BloodMoon
15:35
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaiblameyou iblameyou
15:34
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou
15:30
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viasomebunny somebunny
15:28
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viasomebunny somebunny
15:27
3988 993b 500

fuckyeahbrutalism:

Infill Development, Munich, Germany, 1974

(Peter Lanz)

Reposted fromgubolev gubolev
15:26
15:25
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viasomebunny somebunny
14:54
…Zwalić by można się z nóg
Co rusz,
Co krok.
Co noc,
To szloch
I rozpacz.
Ale czy warto?
Może nie warto?
Chyba nie warto…
Raczej nie warto.
Nie, nie – nie warto.
Zginąć by można jak nic:
Do żył
Jest nóż.
Lub w dół
Na bruk
Z wysoka.
Ale czy warto?
Może nie warto?
Chyba nie warto…
Nie, nie – nie warto…
— Edward Stachura
Reposted byanorexianervosathefirstdropweakness
14:53
3985 461d 500

artist-munch:

Kiss by Edvard Munch
Size: 99x81 cm
Medium: oil on canvas

Reposted fromgubolev gubolev
14:51
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
14:51
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
14:50
0735 583e

egbudiwe:

Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
14:49
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaosiaka osiaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...