Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

00:03
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viadreamadream dreamadream

July 08 2019

23:59
8932 5ce2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaosiaka osiaka
23:58

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
23:58
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viasouxie souxie
23:56
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viaiblameyou iblameyou
23:56
Reposted fromdreamadream dreamadream vianadelle nadelle
23:52
8339 d9f5
23:52
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viashakeme shakeme
23:47
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
23:42
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
23:41
4517 a5b4 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaiblameyou iblameyou
23:40
Kto widzi za dużo, ślepnie raz po raz. 
— E. Stachura
23:32
2604 28dc
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
23:32
Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasouxie souxie
23:30
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaepidemic epidemic
23:30
Depression is living in a body that fights to survive with a mind that tries to die.
Reposted fromconchiglia conchiglia viaiblameyou iblameyou
23:29
Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach
— Conrad, Teatr Śląski
23:26
9783 6a46
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
23:25
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

March 12 2018

01:18
0501 972c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl